top of page

הערכים המובילים אותנו:

בטיחות מעל הכל | שאיפה למצוינות בתחום המקצועי | יושרה ואמינות.

הבוגרים שלנו נהנים משיפור הידע המעשי ומיתרון משמעותי בעולם התעסוקה.

About: Headliner

ההכשרות שלנו

Depositphotos_65838531_L.jpg

לוחות

תעשייתיים

 • הקניית ידע תאורטי ומעשי בלוחות חשמל ביתיים ותעשייתיים

 • קריאה והבנת תוכניות חשמל

 • חיווט מעגל כוח ופיקוד לפי שרטוט

Depositphotos_76406083_L.jpg

בטיחות

 • עבודה בגובה

 • בטיחות בחשמל -  EW

 • פרוצדורות פירוק - Demo

 • נעילה ותיוג - LO/TO

איש חשמל מבסוט מהעבודה

הכשרת בודקים

 • ידע תאורטי ומעשי בבדיקות מתקני חשמל

 • הכשרה לבודקים במתקנים שונים ע״י בודק סוג 3

שני אנשי חשמל בעשייה

מערכות

חירום וגיבוי

 • דיזל גנרטור

 • מערכות החלפה

 • מערכות אל-פסק / UPS

 • הקניית ידע תאורטי ומעשי בסוגי המערכות

PHOTO-2021-10-28-11-30-13 2.jpg

תשתיות חשמל ואביזרי קצה

 • מערכות תומכות, כגון: סולמות ותעלות

 • הכרת תקנים ושיטות התקנה

 • קיר חיווט להתנסות מעשית

 • תאורה ותאורת חירום

ABB.jpeg

מערכות

הינע

 • הקניית ידע בשיטות חיבור והפעלה של מנועי AC

 • חיווט מתנעים מסוגים שונים

Depositphotos_35906535_L.jpg

מתח גבוה

 • עמדת שנאים להתנסות מעשית

 • שיטת איפוס והארקות

 • התנסות בחיבורי מתח גבוה של לוחות ושנאים

כלי עבודה

מסלול הכשרה אישי

נשמח לבנות לכם מסלול הכשרה מותאם אישית

הכנת תכנית פרטנית על פי דרישות לקוח מיועד לגופים וחברות ומותנה במינימום משתתפים

About: Welcome
bottom of page