Depositphotos_65838531_L.jpg
 

סדנה ללוחות חשמל

 מטרת הסדנה:

 • הקניית ידע תאורטי ומעשי בלוחות חשמל ביתיים ותעשייתיים

 • קריאה והבנת תוכניות חשמל

 • חיווט מעגל כוח ופיקודלפי שרטוט

נושאי הסדנה:

 1. הכרת דרישות תקנות החשמל ״התקנת לוחות חשמל עד 1000 וולט״.

 2. הכרת דרישות עיקריות של תקן 61439.

 3. הבנת המושג ״סיסטם״ והבדלים בין לוחות חשמל שונים.

 4. הכרת סוגי מבני לוחות שונים;
  - מבני לוחות עומדים ולתלייה
  - מבני לוחות יצוקים ומודולריים
  - מבני לוחות מתכתיים ומפוליאסטר. 

 5. הכרת ציוד ללוחות חשמל; מפסקים יצוקים, מא"זים, מפסקי פחת, מגיני מתחי יתר, ציוד פיקוד; שעוני שבת, מגענים, ממסרי צעד וכו.

 6. קריאת תוכנית לוח חשמל מקצועי, הבנת משמעות נתונים טכניים, הכרת סימבולים מקובלים לסימון ציוד, הבנת עיקרון פעולה של מעגלי פיקוד שונים.

 7. חיווט והרכבה של מעגלי פיקוד וכוח לפי תכנית חשמל לביצוע. המשתתפים יתנסו בעבודת חיווט לוחות חשמל עם כלי עבודה תקניים.