top of page

הסדנה
מרחב למידה חדשני המאובזר בכל הציוד הדרוש להתנסות מעשית
עמדות עבודה, כלי עבודה וחדר הדרכות מתקדם

הסדנה
FAQ: FAQ
IMG_4921.jpg

עמדת מערכות הנע

מנועי AC, מערכות התנעה כגון ווסתי מהירות, ווסתי תדר, הגנות למנועים ועוד

IMG_4953.jpg

מערכת אל פסק תעשייתי (UPS)

הכולל מערכות העברה שקטה, התראות ומדידות, טעינת מצברים

IMG_4943_edited.jpg

עמדת כלים חשמליים וידניים

הדרכה מעשית לתפעול ושימוש נכון במגוון כלים - התאמת כלי למשימה

IMG_4943_edited.jpg

עמדת כלים חשמליים וידניים

הדרכה מעשית לתפעול ושימוש נכון במגוון כלים - התאמת כלי למשימה

IMG_4923.jpg

אזור טכני

התנסות בתשתיות מסוגים שונים, כגון: תעלות, סולמות, כבילה, צנרות, אביזרי קצה, שקעים תעשייתים, תאורה

IMG_4871-s.jpg

קיר חיווט מתקדם

חיווט והתקנה של לוחות ביתיים, מערכות קצה, השחלות, בדיקות יבשות, חשמול מערכות, טיפול בתקלות ועוד

IMG_4943_edited.jpg

עמדת כלים חשמליים וידניים

הדרכה מעשית לתפעול ושימוש נכון במגוון כלים - התאמת כלי למשימה

IMG_4943_edited.jpg

עמדת כלים חשמליים וידניים

הדרכה מעשית לתפעול ושימוש נכון במגוון כלים - התאמת כלי למשימה

IMG_4875.jpg

מפעל לוחות תעשייתיים

התנסות מעשית מתהליך ההרכבה ועד בדיקות סופיות

IMG_4943_edited.jpg

עמדת כלים חשמליים וידניים

הדרכה מעשית לתפעול ושימוש נכון במגוון כלים - התאמת כלי למשימה

IMG_4943_edited.jpg

עמדת כלים חשמליים וידניים

הדרכה מעשית לתפעול ושימוש נכון במגוון כלים - התאמת כלי למשימה

IMG_4943_edited.jpg

עמדת כלים חשמליים וידניים

הדרכה מעשית לתפעול ושימוש נכון במגוון כלים - התאמת כלי למשימה

bottom of page